Title: TANIMA TENFİZ DİLEKÇESİ
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Nov 4
Rating: 4.5

Tanıma tenfiz davasının özellikle yurt dışında verilen boşanma kararları açısından değerlendirmesini birden fazla kez web sitemizde de Aile Hukuku kategorisinde yer alan önceki yazılarımızda yapmıştık.

Çok kısa belirtmekte fayda vardır ki; çoğu kimse tarafında pratikte tanıma ve tenfiz davası denmesinin sebebi kulak aşinalığı yahut alışkanlıktır. Zira tanıma ve tenfiz hukuken farklı kavramlardır ve bu davaların içeriği de farklılık göstermektedir.

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku açısından değerlendirme yaptığımızda daha çok şekli unsurların ön plana çıktığı tanıma ve tenfiz davasında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de dava dilekçesinin hazırlanmasıdır.

Tanıma-tenfiz dilekçesi hazırlanırken yurt dışında boşanan taraflardan biri tanıma isteyen yani davacı konumunda iken diğer eş karşı taraf yani davalı konumunda olup tarafların yargılamadaki rolleri karşı karşıya bulunmaktadır. Tanıma ve tenfiz davası bu yönüyle hasımsız davalardan da ayrılmaktadır.

Tanıma tenfiz davasında dava dilekçesi yahut cevap dilekçesi hazırlanırken Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca;

1-) Davanın açıldığı mahkemenin ismi

2-) Tarafların kimlik, adres ve iletişim bilgileri

3-) Tarafların varsa avukatlarının bilgileri

4-) Davanın konusu

5-) Dava içeriğine ilişkin açıklamalar ve tanınması tenfizi istenen yabancı mahkeme kararına ait bilgiler

6-)Hukuki sebepler ve deliller

7-) Sonuç kısmı, dava konusu talebin kısa ve net özeti

8-) Davacının isim-soyisim ve imzası yer almalıdır.

Gerek tanıma davası olsun gerekse tenfiz davaları olsun dava dilekçesi ve dayanak belgeler ile deliller olan yabancı mahkemenin verdiği boşanma kararı, kesinleşme şerhi, apostille, yeminli tercüme ve konsolosluk yahut noter onayı dikkatle hazırlanmalı ve temin edilmelidir.

Dava dilekçesinde yahut netice-i talep kısmında yapılacak bir hata hukuki menfaatinizin korunmamasına yahut hakkınızı kaybetmenize ve mağdur olmanıza sebep olabilir.

Av. Tuğsan YILMAZ