Title: FUTBOL MÜSABAKALARINDA SEYİRDEN MEN CEZASI
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Nov 29
Rating: 5.0

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Hakkında Kanun ile spor hayatımıza giren önemli unsurlardan biri de “Seyirden Men Cezası”dır. Seyirden yasaklanma bir kişinin spor müsabakalarını, antrenmanları izlemek amacıyla spor alanlarına girişinin yasaklanması olarak tanımlanabilir. Bu kanun sadece futbol müsabakalarında meydana gelen olaylarla ilgili değildir. Bütün spor müsabakalarının öncesinde, esnasında veya sonrasında, taraftarların gruplar halinde bulundukları yerler ile müsabakaya gidiş ve geliş güzergahlarında olabilecek olayları kapsamaktadır. Bu hususu örneklendirmemiz gerekirse taraftarların maç öncesinde buluşma yerlerinde meydana gelecek olaylarda dahi bu kanun hükümlerince belirlenen yaptırımlar uygulanabilmektedir.

Seyirden Men Cezası 6222 Sayılı Kanun’da öngörülen suçlardan kaynaklı verilebileceği gibi Kanunun yollama yaptığı diğer suçlardan dolayı başlatılan soruşturmalar neticesinde de verilebilir. Örneğin kişinin spor alanlarına ruhsatlı dahi olsa ateşli silah ve kesici – delici alet sokması yasaklanmıştır. Buna aykırı hareket eden kişiler hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun hükümleri gereğince soruşturma başlatılır ayrıca bu maddeye muhalefet eden kimseye seyirden men cezası verilir.

Doğrudan 6222 Sayılı Kanunda belirtilen suçları işleyen kişiler hakkında derhal seyirden men cezası uygulanır. Kanuna belirtilen suçlara değinirsek; Spor alanlarına bulundurulması yasak olmamakla birlikte kesici, ezici ve delici alet sokmak, uyuşturucu veya uyarı madde ile alkollü içecek sokmak, hakaret içeren tezahüratlarda bulunmak, biletsiz olarak izlemek amacıyla stada girmeye çalışmak, stat içerisinde seyirci girişine yasaklanmış bölümlere girmek, spor alanlarında taşkınlık yapmak bu doğrultuda sayılabilir. Ayrıca taraftar gruplarının spor alanları dışında yaralama, hakaret içeren tezahürat ve mala zarar verme suçunu işlemeleri halinde de seyirden men cezasına derhal hükmedilir. Mahkeme tarafından bu ceza kaldırılmadıkça veya yapılan yargılama neticesinde kişi beraat etmedikçe koruma tedbiri olarak bu yasağın uygulanmasına devam edilir.

Kişinin alkollü veya uyuşturucu madde etkisi altında olduğu saptanırsa stada alınmaz. Bu rağmen kişi stada girmeye çalışırsa veya dışarı çıkmamakta ısrar ederse hakkında seyirden men cezasına hükmolunur.

Seyirden men cezasının verilme usulünü açıklarsak; Kişi spor alanlar içerisinde bu kanunda veya yollama yapılan diğer kanunlarda yazılı suçlardan birini işlerse cumhuriyet savcısının sözlü veya yazılı talebi üzerine kolluk (polis) tarafından soruşturma başlatılır. Soruşturma devam ederken kişi hakkında spordan men tedbirine hükmedilir ve bu doğrultuda bir form düzenlenerek spor güvenlik birimine gönderilir. Daha açık konuşacak olursak taraftarların müsabaka alanlarında veya çevrelerinde veya taraftar buluşma yerlerinde şiddet veya hakaret içerikli bütün hareketlerinden dolayı doğrudan doğruya seyirden men cezasına hükmedilir. Kişi hakkında dava açılırsa ve bu tedbir mahkeme tarafından kaldırılmadığı müddetçe devam eder. Burada süresiz bir cezadan bahsedilemez. Cezanın süresi 1 yıldır. Kişi hakkında erteleme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya para cezası verilse dahi seyirden men cezası devam eder. Seyirden men cezasını kaldıracak tek şey ilgili suçtan dolayı kişinin beraat etmesidir. 

Seyirden men cezasının uygulanmasını açıklayacak olursak kişi men cezası aldığı müsabakanın tarafı olan ve taraftarı olduğu takımın maçlarının olduğu gün maç saatinde ve maçtan 1 saat sonra ilgili kolluk merkezine başvurmak zorundadır. Başvurulmaması halinde kişi hakkında 25 günden az olmamak üzere adli para cezasına hükmedilir. Ayrıca seyirden men cezası alan kişi bu ceza süresince spor klüplerinde, federasyonlarda görev alamaz ve stadlara ne isimle olursa olsun giremez. Seyirden men cezalarının tam anlamıyla uygulanabilmesi için bir elektronik bilgi bankasının kurulması kararlaştırılmıştır. Bu elektronik bilgi bankasında seyirden men cezası almış taraftarların fotoğraflı olarak kayıtları tutulur ve takibi yapılır. Spor kulüplerinin de erişimine açık tutulmuştur.

Seyirden men cezası bir futbolsevere verilebilecek en büyük cezalardan biridir. Ancak kanunkoyucular bunun futbolseverler için ehemmiyetini gözardı ederek seyirden men cezasına sıklıkla başvurmaktadırlar. 6222 Sayılı Yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5000 den fazla futbolsevere seyirden men cezası verilmiştir.

Seyirden men cezası sadece futbol maçlarını değil aynı zamanda antremanları da kapsamaktadır. Ancak seyirden men cezası alan takım taraftarlarının antremanlara girişlerinin ne şekilde denetleneceği konusu hala havadadır.

Son dönemde sıklıkla karşılaştığımız sorulardan biri de taraftarların siyasi slogan atmalarının cezai bir karşılığı bulunup bulunmadığıdır. 6222 Sayılı Kanunda siyasi slogan atmakla ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle hakaret içermediği müddetçe taraftarların siyasi slogan atmalarında, pankart açmalarında herhangi bir problem bulunmamaktadır. Kolluk görevlilerinin hakaret içermeyen pankartlara ve sloganlara müdahalesi yasal dayanaktan yoksundur.

Av. Halil İbrahim ÇELİK- Av. Tuğsan YILMAZ