Title: BOŞANMA DAVASINDA TELEFON VE SMS KAYITLARI İSTENEBİLİR Mİ?
Reviewed by Av.Tuğsan YILMAZ on Jul 3
Rating: 5.0

Son dönemde web sitemizde yer alan ‘Aile ve Şahıs Hukuku’ kategorisindeki yazılarımızı takip eden okuyucularımızın bize sıkça yönelttiği sorulardan birisi de boşanma davasında cep telefonu kayıtlarının ve SMS kayıtlarının ilgili  GSM operatöründen istenip istenemeyeceğidir. Kimi sorularda eşinin cep telefonunun dinlenmesini aile mahkemesinden talep etme istemleri ve mümkün olup olmadığı hususları da yer almaktadır. Sıkça tarafımıza yöneltilen sorulardan olması nedeniyle ‘’Boşanma Davasında Telefon Görüşmeleri ve SMS Kayıtları’’ hakkında bilgilerimizi paylaşalım istedik.

Boşanma davasında mahkeme aracılığıyla cep telefonu hattı ile yapılan görüşmelerin, görüşme kayıtlarının sesli yahut metin halindeki dökümünün ilgili operatörden celbi talebinde bulunulması halinde bu talep Aile Mahkemelerince kabul görmeyecek ve reddedilecektir. Aile Mahkemesinin bu kapsamdaki talebinizi usule aykırı olmasına rağmen kabul ettiği varsayımında bulunsak dahi operatörlerin geçmiş döneme ilişkin kullanıcı görüşmelerini kaydetmesi, dinlemesi ve her ne şekilde olursa olsun 3. kişi niteliğindeki gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşmaları suç unsuru taşıyabilir ve söz konusu kurum yöneticilerinin cezalandırılmasına ve operatör şirket hakkında güvenlik tedbiri uygulanmasına dahi neden olabilir.

Genel kural; telefon dinlemelerinin ve bu hususlardaki talep ve işlemlerin Aile Hukuku kapsamında değil belirli şartların varlığı halinde Ceza Hukuku kapsamında mümkün olabileceğidir.

Boşanma davası nedeniyle mahkemeden telefon görüşmeleri yahut mesajlaşmaları ile ilgili talep edilebilecek hususlar; aranan numara, aranan tarih ve saat yahut mesaj gönderilen numara ve gönderim tarih ve saatidir. Bu bilgiler sadece boşanma davası görülen mahkemece istenebilir. Şahsen yapılan başvurularda GSM şirketleri bu taleplere olumsuz yönde cevap vermektedir.

SMS’i delil olarak kullanabilmek için ilgili mesajın muhafaza edildiği cep telefonu mahkemeye sunulabileceği gibi SMS i gören kişilerin tanık olarak dinlenilmesi de talep edilebilir. Ayrıca delil olarak kullanılmak istenen mesajı gönderen eşin mahkemede kabul ve ikrarıda bazen mümkün olabilmektedir.

Telefon görüşmeleri ve kısa mesajların boşanma davalarında delil olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususları talepte bulunan eş yahut vekili tarafından dikkatle irdelenmelidir. Toplumumuzda telefon dinlemeleri ve kısa mesaj hususlarında oluşmuş yanlış bir genelleme mevcut olup bu kanı nedeniyle boşanma davasında kendi talebi nedeniyle hatalı strateji izleyen ve mağdur olan kişiler maalesef ki bulunmaktadır.

Av. Tuğsan YILMAZ– Av. Halil İbrahim ÇELİK