Title: FACEBOOK, TWİTTER HESAPLARI BOŞANMA DAVASINDA DELİL OLARAK KULLANILABİLİR Mİ?
Reviewed by Av.Tuğsan YILMAZ on Jul 26
Rating: 5.0

Günümüzde iletişim kurduğumuz sosyal çevre teknolojinin getirdiği yeniliklerle genişlemekte ve farklı bir boyut kazanmaktadır. İnternet aracılığı ile sosyal paylaşım sitelerinde yeni insanlarla tanışma imkânı bulabildiğimiz gibi tanıdıklarımızla da mesafe söz konusu olmaksızın görüşebilmekte, fotoğraflar aracılığı ile güncel yaşamlarını takip edebilmekte ve gelişmelerden haberdar olabilmekteyiz.

Beğenilerimiz, düşüncelerimiz, kimliğimiz ve internet üzerinde bıraktığımız diğer veriler de gerçek karakterimizin ve yaşantımızın sanal profilimiz üzerindeki yansıması olarak yer almaktadır. Kimi bireyler sosyal paylaşım sitelerinde ve internet üzerindeki tutum ve davranışlarının herhangi bir hukuki ve cezai sonuç doğurmayacağı düşüncesiyle rahat davranmakta, ifşa etmeyeceği düşünce ve fotoğrafları dahi paylaşabilmektedir. Bu veriler kimi zaman aile birliğinin bozulmasına ve boşanmaya neden olabileceği gibi sair hukuki ve cezai sonuçlara da neden olabilmektedir.

Bahsettiğimiz sosyal iletişim araçlarında(facebook, twitter vb.) yer alan verileri boşanma davasında kullanabilir miyiz? Bu hususun hukuki boyutu nedir?

Facebook, twitter vb. sosyal paylaşım sitelerinde yapılan paylaşımlar boşanma ve ayrılık davasında delil olarak kullanılabilecektir. Delil olarak kullanılabilecek argümanlar sadece fotoğraf, video, ileti ile sınırlı değildir. Profil sahibinin mesajları, yorumları, abonelikleri ve iddialarını ispata yarayacak her türlü veri delil olarak kullanılabilir.

Diğer bir değişle boşanma davasının sebebini oluşturan iddiayı ispat edebilecek nitelikteki verileri kullanmak mümkündür.

Her ne kadar facebook ve twitter üzerindeki paylaşımların boşanma davasında delil olarak kullanılabileceğini prensip olarak kabul etmiş olsak da, elde edilen delillerin hukuka uygun olarak elde edilmesi gerektiğini de vurgulamakta fayda vardır. Örneğin; evlilik devam ederken eşinin bilgisayarındaki verileri, facebook hesabını, twitter hesabını gören-bulan eş bu hususları delil olarak kullanabilecektir. Zira evlilik birliğinin varlığı halinde eşler arasında özel hayatın varlığından bahsetmek pek de mümkün olmayacaktır. Diğer bir örnek ise herkese açık facebook profilinin ve içeriğinde yer alan fotoğraf ve verilerin boşanma davasında delil olarak kullanılabileceğidir.

Yukarıda yer alan hukuka uygunluk hallerine ilişkin örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Av. Tuğsan YILMAZ