Title: BOŞANMA DAVASINDA NE KADAR TAZMİNAT ALABİLİRİM?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Feb 5
Rating: 5.0

Boşanma davalarında ne kadar tazminat alınabileceği diğer bir deyişle boşanma davasında hâkimin ne kadar maddi tazminata ve manevi tazminata hükmedileceği soruları ile sıkça karşılaşmamız hasebiyle bu makalemizde bu konulara değinmekte fayda görüyoruz.

Boşanma davasında maddi tazminat kavramı eşin uğradığı maddi kaybı ve zararı içerirken, manevi tazminat kavramı ise duyulan acı, elem, keder gibi duyguları tam olarak karşılayamasa da bir nebzede olsa hafifletmek maksadıyla yasakoyucunun tazmin iradesini ifade etmektedir.

Boşanma davasında maddi tazminat ve manevi tazminat hususlarında toplumdaki yanlış algılardan biri de; boşanma sebebi, boşanmada kusur, tarafların maddi durumları, sosyal statüleri gibi hususlara ilişkin bilgi verilmeksizin ve hukuki değerlendirme yapılmaksızın minimum ve maksimum tazminat miktarlarının belirli olduğu algısıdır. Bu nedenledir ki tarafımıza sıkça yöneltilen sorulardan biri ‘’ Boşanmak istiyorum ve maddi-manevi tazminat talebimde var, ne kadar tazminat alabilirim?’’ sorusudur.

Boşanma davalarında Türk Medeni Kanunu uyarınca kusursuzluk aranmayıp, lehe tazminata hükmedilebilmesi için boşanma sebebi bakımından daha az kusurlu olunması yeterli kabul edilmektedir. Örneğin bir boşanma davasında iki tarafın da karşı taraftan maddi-manevi tazminat talep ettiğini var sayalım. Bu durumda tarafların dayandığı hukuki sebep ve delillerin takdirinde iki tarafında kusuru bulunduğu kanaatine mahkemece varılması ihtimalinde az kusurlu olan taraf lehine boşanma kararının yanı sıra maddi-manevi tazminata hükmedilebilecektir.

Boşanma davasının açılması öncesinde tarafların maddi durumları, sosyal statüleri, boşanma davasının temelini oluşturabilecek boşanma sebebi, davanın kabulünün veya reddinin belirlenmesinde önemli bir etken olan mevcut delil durumu, görgü şahitlerinin ne kapsamda bilgi sahibi olduğu ve iddianın ispatına yarayacak sair argümanlar meydana gelen maddi zarar ve manevi zarar gibi hususların somut ve objektif olarak tespiti ile birlikte açılacak olan maddi ve manevi tazminat talepli boşanma davaları ile beklenen hukuki menfaate ulaşmanın mümkün olacağı düşüncesindeyiz.

Bu sebepledir ki, boşanma davalarında talep edilecek olan tazminat miktarının somut dava bakımından doğru analizi büyük önem taşımaktadır. Örneğin 50.000TL maddi 50.000TL manevi tazminat talepli olarak açılan boşanma davası neticesinde mahkemenin 1.000TL maddi 2.000TL manevi tazminata hükmetmesi durumunda tazminat talebine ilişkin miktarların doğru ve somut davaya uygun olarak belirlenemediği açıktır.

Yukarıda bahsedilen hususlara ek olarak mahkemenin taleple bağlı olduğu da unutulmamalıdır. Objektif kıstaslara dayanarak mahkemenin kusur oranı, iddialar ve deliller ile 50.000TL maddi 50.000TL manevi tazminata hükmedebileceğini varsaydığımızda talep edilen tazminat miktarının 1.000TL maddi ve 2.000TL manevi olması durumunda kazanılan toplam tazminat miktarı 100.000TL yerine 3.000TL de kalacaktır. Zira boşanma davasında hakim taleple bağlı olup talepten daha fazlasına hükmedememektedir.

 Faydası olması ümidiyle..

Av. Tuğsan YILMAZ