Title: EN HIZLI ŞEKİLDE NASIL BOŞANABİLİRİM?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Feb 6
Rating: 5.0

Boşanmanın en çok güçlükle karşılaşılan evresi olan boşanmaya karar vermek, çiftlerin bu kararda ortak bir görüşe sahip olmaları ve boşanmanın her iki tarafça da beklenen sonuçlarının yine ortak olması koşulları ile doğru hukuki prosedürlerin takibi yardımıyla en hızlı şekilde, istenilen sonuç olan boşanma sonucunu beraberinde getirmektedir. Çiftler, boşanmaya karar verdikten sonra,  boşanma ile birlikte diğer ek hususlarda, nafaka, tazminat, çocuğun velayeti ve kişisel eşyalar konusunda anlaştığı takdirde tarafların boşanma sonucuna en çabuk şekilde ulaşmaları mümkündür.

Günümüzde herkesçe bilinen ve en kolay şekilde istenilen sonuca ulaştıran boşanma davalarının konusunu anlaşmalı boşanmalar oluşturmaktadır. Peki, anlaşmalı boşanma için gereken şartlar nelerdir?

  1. Evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir. Taraflar 1 yıldan daha az evli kalmışlarsa, boşanmaya karar vermeleri durumunda anlaşmalı boşanma mümkün olmamaktadır. Bu durumda çekişmeli boşanma davası ortaya çıkmaktadır.
  2. Eşlerin mahkemeye birlikte başvurmaları ya da eşin diğerinin davasını kabul etmesi gerekmektedir.
  3. Hakim huzurunda tarafların bizzat dinlenmesi ve eşlerin yine hakim huzurunda boşanmak istediklerini söylemeleri gerekmektedir. Böylece tarafların hür iradeleriyle boşanmaya karar verdiklerine kanaat getiren hakim diğer tüm şartların oluşmasıyla davayı kabul edecektir. Şayet hakim, taraflardan birinin boşanmaya zorlandığını fark ederse, anlaşmalı boşanma talebini reddedecektir.
  4. Tarafların boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu meselelerinde mutabık olmaları, hakimin boşanmaya karar vermesi için aranan diğer bir şarttır.

Tüm bu şartlar gerçekleştiği takdirde tarafların boşanmasına karar veren hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapması ve bu değişikliklerin taraflarca kabulü halinde yine boşanmaya hükmetmektedir.

Genellikle boşanacak olan çiftlerin boşanma davasının ne kadar zamanda sonuçlanacağı, diğer eşin boşanmak istememesi durumunda davanın seyrinin ne yönde değişeceği ve boşanma davasının reddedilmesi ile tekrar dava açılıp açılamayacağı en çok merak edilen hususlardan olmuştur. Öncelikle yukarıda şartlarını belirttiğimiz anlaşmalı boşanma tüm koşulların gerçekleşmesi ve mahkemelerin iş yükü ve usul işlemlerinin de zamanında yerine getirilmesi ile tek celsede biten bir davadır. Belirtmek gerekir ki hiçbir davada vekil tayin etme zorunluluğunun bulunmamasının yanında anlaşmalı boşanmanın söz konusu olduğu hallerde tarafların menfaatleri gözetilerek hazırlanacak protokol açısından uzman yardımı almanın tarafların ileride pişmanlık duymamaları açısından faydası olmaktadır.  Eşlerden birinin boşanmak istemediği ya da velayet, tazminat gibi hususlarda anlaşmaya varamadıkları durumlarda ortaya çekişmeli boşanma davaları çıkmaktadır. Tarafların kanunda sayılı boşanma sebeplerinden biri ile boşanma davası açmaları gerekmektedir. Bunlar; zina, hayata kast, pek kötü muamele veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Bu sebeplerin ispatlanması için tanıkların dinlenmesi ve delillerin sunulması şarttır. Genel bir boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması, en çok kullanılan boşanma nedenidir. Ancak hangi sebebe dayanacağınızın önemi boşanma davanızın kabul edilmemesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Türk Medeni Kanununun 166.maddesinin son fıkrası gereği boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir. Bu fıkranın bir sonucu olarak boşanma davasında ret kararının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl içinde aynı boşanma sebebine dayanarak boşanma davası açılamamaktadır. Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davalarında olduğu gibi tek celsede bitmemekte, büyük şehirlerdeki iş yoğunluğu ile dava süresi uzayabilmektedir.

Yazarlar:

Av.Tuğsan YILMAZ
Av.Halil İbrahim ÇELİK
Huk.Fak.Öğ. Didem TALGIR