Title: MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE E-TİCARET
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Feb 4
Rating: 5.0

Uzun zamandır e-ticaret sitelerinde bulunması gereken hukuki sözleşme ve metinlere değinme niyetinde bulunmamıza rağmen bir türlü zaman ayıramamıştık.  Bu yazı dizisi ile birlikte, e-ticaret içerikli bir sitede bulunması gereken gizlilik sözleşmesi, çoğumuzun okumadan ‘Sözleşmeyi Okudum’ butonuna basarak kabul ettiği ancak büyük önem arz eden kullanıcı sözleşmesi, mesafeli satışlarda bulunması gereken ön bilgilendirme formu ve olmazsa olmaz mesafeli satış sözleşmelerine ayrı ayrı değineceğiz. Zira birçok e-ticaret girişimcisi, yatırımlarının kaynağı olan internet üzerinde araştırma yapmakla birlikte hukukçular tarafından yazılan metinlerin azlığı nedeniyle örnekler haricinde usul ve esaslara ilişkin net bilgiler edinmekte zorlanmakta olup vurucu ve püf noktaların tespitinde güçlük çekmektedir.

Mesafeli satış sözleşmeleri, alıcı/tüketici tarafından detaylı bir biçimde irdelenmemekle birlikte, satıcı yahut sağlayıcı tarafından zorla yerine getirilen bir prosedür olarak görülmektedir. Bunun en büyük sebebi e-ticaret kavramının tüketici yahut girişimciler tarafından hukuken tam algılanamamış olması olabilir.

Tüketiciyi hukuki mevzuat çerçevesinde bilgilendirme ve teslim, teslim biçimi, iade koşulları, satışı gerçekleşecek ürünün görsel haricindeki teknik nitelendirmesi, ürün hakkında doğru ve eksiksiz bilgilendirme satıcının/sağlayıcının yükümlülüğü altındadır. Tüketici ise yasal sınırlar içerisinde ürün iadesi, cayma hakkı, hangi ürünlerin iade edilebileceği, cayma hakkı kullanımında süre gibi hususlarda bilgi sahibi olmadığından dolayı farklı talepler ile satıcıyı/sağlayıcı itham edebilmekte, hakkın çerçevesini tam olarak belirleyememekte ve özellikle teslimat gibi hususlarda süre nedeniyle alımını gerçekleştirdiği ürünün satıcısı veya tedarikçisi firmadan tabir-i caiz ise soğumakta ve alışverişi güvensiz olarak nitelendirmekte ve ticari hayatın geleceği olan e-ticaret kavramından, internet ve sair iletişim araçları ile yapılan alışverişlerden kaçınmaktadır.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Mesafeli Satışa Dair Yönetmelik’ in ‘Kapsam’ başlıklı 2. maddesinden ve ‘Tanımlar’ başlıklı 4. maddesinden mesafeli satış sözleşmesinin ‘’yazılı, görsel ve elektronik ortamda veya diğer iletişim araçları kullanılarak ve tüketiciler ile karşı karşıya gelinmeksizin yapılan, malın anında yahut sonradan teslimini gerektiren sözleşmeler’’ olduğu ortaya çıkmaktadır.  İşbu yönetmeliğin 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde zaruri olarak hazırlanması yasakoyucunun bu kapsamda yapacağı sair düzenlemelerin öncüsü olarak değerlendirilebilir.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULAMA ALANI

Mesafeli satış sözleşmeleri; bankacılık ve sigortacılık alanlarında, bedeli karşılığı tüketim ürününü veren otomatlar bakımından, gayrımenkul satımı yahut kiralanması durumunda, halka açık telefon kullanımı hizmeti veren telekomünikasyon firmaları ile akdedilen sözleşmelerde ve ilgili faaliyet  alanlarında kullanılamamaktadır.

Gıda ve sair günlük tüketim maddelerinde, seyahat, konaklama ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren firmalarla akdedilen belirli bir zamanda hizmetin ifasını içeren sözleşmelerde ise cayma hakkı ve sonuçları, ön bilgilendirme ve teyidi ile ifa zamanına ilişkin yönetmelik ile belirlenen maksimum süreler uygulanmaz.

Mesafeli satış sözleşmesi bakımından sözleşmede yer alması gereken unsurlar, süreler, sözleşmeden cayma hakkı, ön bilgilendirme formu, sözleşmenin ifa şekli, bilgilerin saklanması gibi unsurlara bir yazıda değinmenin hem okuyucuların dikkatini dağıtabileceği hem de yazı metninin aşırı uzun olabileceği düşüncesiyle konunun ehemmiyetini tam olarak vurgulamak maksadıyla diğer yazılarımızda ayrı başlıklar bakımından değerlendirmenin ilgilenenler için daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu bakımdan bu yazıda sadece mesafeli satış sözleşmesi kavramına giriş yapmakla yetindik.

Av. Tuğsan YILMAZ