SORUNUZ MU VAR?

Boşanma Davası Avukatı İstanbul

/Tag:Boşanma Davası Avukatı İstanbul

“Seni Artık Sevmiyorum!” demek boşanmaya neden midir?

Geçmişten günümüze evlilik birliğinin devamı hususunda önem arz eden mevzulardan biri olarak kabul edilen eşlerin birbirini sevmesi, eşler arasında kurulan saygı ilişkisi ve iletişim gibi unsurları da doğrudan etkileyerek, eşlerin birbirine karşı fiziksel ve duygusal olarak güçlü bağlar kurmasını sağlamakla birlikte evlilik hayatının uyum ve dayanışma içinde sürdürülmesini sağlayarak çoğu insanın hayallerinde ön sıralarda mesken […]

Yazan |Nisan 30th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Boşanma Davasında Karşı Dava Açma

Yüzyıllar boyunca sosyal bir olgu olarak mevcudiyetini koruyan boşanma, evlilik kadar eski bir kavram olmakla birlikte her ne kadar toplum algısı karşısında olumsuz bir kimliğe bürünse de içinde yaşanılan toplum ve kültüre göre farklılık göstermek üzere eşler arasında yaşanılan bireysel, sosyal, ekonomik ve kültürel anlaşmazlık ve uyuşmazlıklar neticesinde başvurulan bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Boşanma […]

Yazan |Nisan 29th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|4 Yorumlar

Eş İle İlgilenmemek Boşanma Nedeni Midir?

Çağlar boyunca muhafaza ettiği saygınlığıyla birlikte evlilik kurumu, evrensel bir müessese kabul edilmekle birlikte tarih süreci içerisinde gösterdiği değişim ve gelişimin bir mahiyeti olarak modernizmin de etkisiyle her geçen gün yıpranarak kendi bünyesi çevresinde birtakım çözülmeler göstermektedir. Toplumlarda modern niteliğiyle ön planda olan bir akım şeklinde vuku bulan bireyselliğe yönelme, evlilik, dolayısıyla da aile kurumunu […]

Yazan |Nisan 9th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Boşanma Davasında İhtiyati Tedbir Kararı

İhtiyati tedbir, hukuk mahkemelerinde görülmekte olan dava türlerinde karşımıza çıkan, ilgili kanunda, emredici hususiyetiyle birlikte teferruatlı bir şekilde düzenlenen ve bununla birlikte esasen kelime anlamları itibariyle ilerisi düşünerek yapılan hazırlık anlamı taşıyan hukuki bir terimdir.

Hukuki olarak bir tür geçici koruma niteliği taşıyan ihtiyati tedbir, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 389.maddesi uyarınca mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme […]

Yazan |Mart 25th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|2 Yorumlar

ŞİDDET, TEHDİT NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI VE KORUMA KARARI

Eşiniz tarafından şiddete maruz kalıyor veya tehdit, hakaret, aşağılama gibi davranışlarla karşı karşıya kalıyor iseniz;

TMK m.166/1 gereğince evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede sarsılmış eşlerden her biri boşanma davası açabilmektedirler. Boşanma davasıyla birlikte maddi ve manevi tazminat ile nafaka talep edilebilmektedir. Eşiniz tarafından tehdit ediliyorsanız 6284 sayılı kanunca boşanma davanızla birlikte ya da […]

Yazan |Şubat 8th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|ŞİDDET, TEHDİT NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI VE KORUMA KARARI için yorumlar kapalı

BOŞANMA DAVASINDA NE KADAR TAZMİNAT ALABİLİRİM?

Boşanma davalarında ne kadar tazminat alınabileceği diğer bir deyişle boşanma davasında hâkimin ne kadar maddi tazminata ve manevi tazminata hükmedileceği soruları ile sıkça karşılaşmamız hasebiyle bu makalemizde bu konulara değinmekte fayda görüyoruz.

Boşanma davasında maddi tazminat kavramı eşin uğradığı maddi kaybı ve zararı içerirken, manevi tazminat kavramı ise duyulan acı, elem, keder gibi duyguları tam olarak […]

Yazan |Şubat 5th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|1 Yorum

BOŞANMAYA GENEL BİR BAKIŞ

Çağımızda kimi bakış açılarına göre bir problem, kimi düşüncelere göre de normal bir olgu olarak görülen boşanma, eşlerin bundan sonra devam edecek olan yaşamlarında hukuken ve fiilen ayrı olma durumlarıdır. Türk Medeni Kanununun 161.maddesi ve devamında kadın ve erkeğe eşit hak tanınarak düzenlemeye tabi tutulan boşanma konusu, boşanmanın sebepleri, dava, yargılama usulü, boşanmada mal rejimi […]

Yazan |Ocak 6th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

BOŞANMA DAVASINDA HAKİMİN KARARI AYRILIK VEYA BOŞANMA OLABİLİR!

Evlilik bir hayat birlikteliğidir ve bir sözleşmeyle kurulur. Türk Hukukunda en şekilci sözleşme evlilik sözleşmesi olarak karşımıza çıkmaktır. Bunun amacı insanları düşünmeye sevk edip, toplumumuzda önem taşıyan aile kurumunu sağlam bir zemine oturtmaktır.

Genel itibariyle evlilik iki tanık huzurunda ve resmi memurun(genelde evlendirme memuru) huzurunda gerçekleştirilir. 4721 sayılı Medeni Kanunumuzun 142. maddenin 2. cümlesi uyarınca “evlilik […]

Yazan |Aralık 31st, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

BOŞANMA VE EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ

Globalleşen dünya ile birlikte artık evli kadınlar da iş dünyasında pek önemli mevkiler üstlenmekte ve ev hayatlarında kendilerine yüklenen sorumlulukları yerine getirmenin dışında gün be gün daha da büyüyen iş çevresinin de yapı taşlarını oluşturmaktadırlar. Ülkemizde de giderek artan çalışan kadın nüfus oranıyla doğru orantılı olarak, kadın ve kadın haklarına verilen önem artmakta, özellikle de […]

Yazan |Aralık 23rd, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

BOŞANMA DAVASINDA YOKSULLUK NAFAKASI

Evlilik kurumunun boşanma ile sona ermesi nedeniyle yoksulluğa düşecek olan taraf kusursuz veya daha az kusurlu olması nedeniyle karşı taraftan mali gücü oranın süresiz olarak yoksulluk nafakası isteyebilir. Yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için talepte bulunan eşin boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olması gerekmektedir. Medeni Kanun’ daki bu maddenin amacı boşanma ile yoksulluğa düşecek eşi korumaktır. Evlilik birliği […]

Yazan |Temmuz 17th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok