Title: Eşlerden Biri Kabul Etmese De Boşanmak Mümkün Mü?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on May 21
Rating: 5.0

Evlilik müessesesi bünyesinde varlık kazanan bir nosyon olarak evlilik birliği, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 185.maddesinde de tanzim edildiği üzere eşler arasında evlenmeyle kurulan bir birlik olmakla birlikte, evlilik müessesesinin kanun koyucu tarafından eşitlik ilkesi gereğince eşlerin her ikisi için de söz konusu olan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gibi evlilik birliğinin sarsılması kapsamında değerlendirilen genel sebeplerle birlikte spesifik olarak yasa koyucu tarafından zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı olmak üzere belirtilen nedenlerle beraber hukuken sona erdirilmesini ifade eden boşanma, uygulamada sıklıkla karşılaşıldığı üzere genellikle eşlerden birinin boşanmak istemesi diğerinin ise bu durumu kabul etmemesi şeklinde vuku bulduğu takdirde bile, boşanma davası açmakta haklı sebepleri olan ya da en azından diğer eşin tutum ve davranışlarına nazaran boşanmaya sebep olan olaylarda daha az kusurlu olan eşin boşanmaya neden olan olgu ve iddiaları kanıtlamasıyla birlikte, diğer eşin boşanmayı istememesinin boşanma sonucunun gerçekleşmesine bir etkisi olmaksızın boşanma gerçekleşmektedir.

Başka bir anlatımla, misal olarak diğer eşin boşanma hususunda hakimin istediği evrakları geç teslim etmesi veya yine diğer eşin boşanma sonucunun hemen gerçekleşmemesi gayesiyle tanık sayısını fazla göstermesi gibi durumlar, boşanma hususunda haklı bir nedene dayanarak boşanma davası açan eş yönünden veya boşanmaya yol açan olaylarda diğer eşe göre daha az kusurlu olan eş bakımından boşanma sonucunun gerçekleşmesine engel teşkil etmemekle birlikte, eşlerden birinin davaya gelmemesi veya gerekli evrakların teslim edilmemesi vb davranışlar da her mevcut somut olayın şartları kendi bünyesinde değerlendirilmek kaydıyla sadece boşanma davası süreci ve süresinde etkili olabilmekte, boşanma neticesinin gerçekleşmesi hususunda önem arz etmemektedir.

Belirtmek gerekmektedir ki, boşanma hususunda geniş takdir yetkisine sahip olan hakime boşanma davası kapsamında sunulan ve delil olarak gösterilen ilgili evrak ve belgeler tamamlandığı takdirde hakim, tarafların ispat yükü ve delilleri ile ilgili objektif bir şekilde kararını vermektedir. Bundan  cihetle, boşanma davası eşlerden birisinin boşanmayı istememesine ve engel olmak istemesine rağmen gerekli koşulların varlığı halinde tek tarafın boşanmak istemesiyle dahi boşanma ile noktalanabilecektir.

Yazarlar:

Av. Tuğsan YILMAZ
Av. Halil İbrahim ÇELİK
Didem TALGIR

Aile sırlarının ifşa edilmesi hangi hallerde boşanma davasında haklı gerekçe oluşturabilir? Detaylar için; Aile Sırlarını Açıklamak Boşanma Nedeni Midir?