Title: Boşanmak için avukata ihtiyaç var mıdır?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Mar 14
Rating: 5.0

Yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden avukatlar, gizlilik ve karşılıklı güven ilkelerinin gerektirdiği şekilde hukuki bilgi ve tecrübelerini adaletin gerçekleşmesi ve kişilerin yararlanması gayesiyle kullanarak, en basit tanımla her tür hukuki meselenin yetkili kurumlar nezdinde çözümlenmesini sağlamaktadırlar. Günümüzde sıklıkla karşılaşan bir olgu olan boşanma ve boşanma davalarının açılması ile davanın seyri bakımından gerçekleştirilmesi gereken hukuki prosedürler birlikte değerlendirildiğinde, boşanmak için avukata ihtiyaç olup olmadığı çoğu insanın merak ettiği hususlardan bir tanesidir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, herhangi bir boşanma davası için, hukuki olarak birtakım araştırmalar eşliğinde yazılacak basit bir dilekçe ile sorunun çözümlenmesi bakımından avukat olmaksızın hukuki adım atılmış olmaktadır. Ancak kişilere yeni bir yaşam seçeneği sunan ve tarafların mevcut ve ilerideki menfaatlerini doğrudan etkileyecek önemli bir eylem olan boşanmanın, kişilerin internette yaptıkları ufak çaplı araştırmalar sonucu arama motorları yardımıyla rahatlıkla ulaşabileceği ve standart bilgiler içeren dilekçeler yardımıyla gerçekleştirilmesinin ne kadar sağlıklı olduğu tartışılması gereken bir konudur.

Boşanma, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda sayıldığı üzere zina, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması ile günümüzde herkesçe bilindiği üzere tarafların anlaşmasıyla gerçekleştirilebilmektedir. Her olayın şartlarının kendi içinde değerlendirilmesinden sonra tarafların menfaatleri ve istekleri doğrultusunda spesifik olarak dilekçe yazılmasının ardından boşanma davası ve boşanma hukuku alanında faaliyet gösteren bir avukat tarafından açılan boşanma davaları ile en azından başlangıç olarak büyük problemlerle karşılaşılmasının önüne geçilebilmektedir.

Şayet çekişmeli bir boşanma davasının kahramanlarından biriyseniz, tabiri caizse tarafların birbirlerinden talep yarışı ile velayet ve mali konulardaki anlaşmazlıklarının istenilen şekilde veya en azından en az zararla çözümlenmesi bakımından mutlaka boşanma davası ve boşanma hukuku alanında faaliyet gösteren bir avukata ihtiyaç duyulmaktadır.

Hakimin geniş takdir yetkisiyle donatıldığı boşanma davalarında delillerin öne sürülen sebebin ispatlanması açısından önemi göz önünde bulundurulduğu zaman kanıtların uzman bir görüş yardımıyla toparlanması, değerlendirilmesi ve yargı mercilerine sunulması gerekmektedir. Hele ki anlaşmalı boşanma davalarında tarafların bir an önce boşanma sonucuna varmak istemesiyle birlikte kendileri açısından büyük zarar oluşturacak hukuki protokollere imza attıkları uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir meseledir.

Unutulmamalıdır ki boşanma, hakimin boşanma kararını vermesiyle bitmemekte, ardında da hukuki işlemleri barındıran ve zorunlu tutan bir konudur. Hukuki olarak boşanma neticesine en hızlı şekilde ulaşmak için mutlaka bir uzman görüşü alınmalı ve şartlar elverdiği ölçüde boşanma davası ve boşanma hukuku alanında faaliyet gösteren bir avukat/hukukçu vasıtasıyla süreç takibi yapılmasında fayda olacaktır.

Av. Tuğsan YILMAZ
Av. Halil İbrahim ÇELİK
Didem TALGIR

Önceki yazımız Boşanma Davasında Yargılama Usulü nde boşanma davası, boşanma davası süreci, boşanma davasında usul, boşanma avukatı ve hakimin rolüne ilişkin hukuki bilgiler yer almaktadır.

Aşağıda yer alan diğer benzeri makalelerimizi okumak için başlıklara tıklayınız.

Boşanma Davası İçin Ön Hazırlık

Boşanma Davası Süreci ve Sonuçları Hakkında Genel Bilgiler

Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Avukat Tutmalı Mıyım?