Title: BOŞANMA DAVASI SÜRECİ VE SONUÇLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Sep 16
Rating: 4.5

Boşanma yasal evlilik birliğinin tüm sonuçları ile birlikte sona erdirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu yazımızda boşanma davasının süreci ile sonuçları hakkında genel bilgileri sizinle paylaşmak istiyoruz.

Boşanma nedenlerinden birini öne sürerek dava açmaya hakkı olan eş boşanma talep edebileceği gibi hakimden ayrılık kararı vermesini de talep edebilir. Ayrılık kararı neticesinde eşler yasal olarak boşanmadan ayrı kalırlar. Bu süreç aile birliğinin korunması açısından son önlem olarak göze çarpmaktadır. Ayrılık kararının yasal sonuçlarından öte psikolojik sonuçları olduğu aşikardır. Kanun koyucu buradan boşanma kararından önce ayrılık kararını öngörerek eşlerden son bir defa düşünmelerini istemiştir. Buna rağmen ortak hayat kurulamamışsa artık boşanma kararı verilmesi gerekmektedir.

Boşanma davası açılacağı yer hususunda kanun hükmü açıktır. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 168. Maddesinde belirtildiği gibi dava eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılacağı gibi , eşlerin son 6 ay birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesinde de açılabilir.

Boşanma davası açıldıktan sonra hâkim boşanma süreci boyunca gerekli olan tedbirlere ilişkin karar verir. Örneğin eşlerin barınması, çocukların bakımı, geçimi, tedbir nafakaları ve malların yönetimi gibi hususlardan tedbir kararlarını kendiliğinden alır.

Boşanma davası neticesinde hâkim evlilik birliğini sona erdirdiği takdirde kadın evlenme ile kazandığı sosyal durumu korur. Ülkemizde son dönemde artık ayyuka çıkan evli kadının kendi soyadını kullanması problemi burada bir nebze olsun aşılmıştır. Eşinin soyadını kullanmada kişisel yararı bulunan kadın boşanma halinde eski eşinin rızası olmasa dahi kendi menfaatini ispatladığı halde eski eşinin soyadını kullanmaya devam edebilir.

Boşanma kararı neticesinde hâkim maddi ve manevi tazminat, yoksulluk nafakası miktarları ve bunların ödenme yöntemleri hakkında da kararlar verir. Bu tazminatlara ancak talep halinde karar verilebilir. Hakim re’sen talep edilmeyen bir tazminat veya nafakaya karar veremez. Nafaka talepleri boşanma davasının hitamından itibaren 1 yıl içinde de açılabilir. Bu dava nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesinde açılır.

Boşanan eşler artık birbirlerine yasal mirasçı olamazlar. Boşanmadan önce yapılan miras ilişkin tasarruflarıda boşanma ile kaybederler. Boşanma davası devam ederken eşlerden birinin ölmesi halinde müteveffanın mirasçıları davaya devam ederek sağ eşin kusurunu ispatlarlarsa sağ kalan eş bu halde de mirasçılık hakkını kaybeder. Aksi durumda sağ kalan eşin mirasçılığı devam eder.

Av. Halil İbrahim ÇELİK

 

‘’Boşanma davası ve boşanma türleri hakkında detaylı bilgi için iletişim formunu kullanabilirsiniz.’’ Av. Tuğsan YILMAZ