Title: BOŞANMA TANIMA TENFİZ ( SORU-CEVAP)
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Sep 20
Rating: 4.0

Yurt dışında boşandım, Türkiye’ de tekrar neden dava(boşanma tanıma tenfiz) açmam gerekiyor?

Yurt dışında boşanmış olmanız, ilgili boşanma kararının/ilamının olması tek başına yeterli gelmemektedir. Zira yurt dışında yargılama yapılmış olsa dahi gerek kamu kurumları gerekse özel kurum ve kuruluşlar hangi ülkede hangi kanunlara dayanarak yargılama yapıldığını ve Türkiye’de uygulanabilirliğini değerlendirme ve takdir yetkisine sahip değildir.

Bu kapsamda teknik olarak boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açılmış olsa da davanın mahiyeti ikinci bir yargılama yapmak değildir, ilk yapılan yargılamanın Türk hukuku bakımından uygunluğunun analizi ile hükmü veren makamın teyit edilmesi olarak düşünülebilir.

Tanıma – tenfiz davası açmak zorunda mıyım?

Boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açıp açamayacağınıza karar vermeden önce davanın açılmadığı varsayımında meydana gelebilecek olumsuz etkenlere değinmekte fayda vardır.

Dava açmadığınız takdirde karşılaşabileceğiniz muhtemel problemler;

1-) Taraflar Türk hukuku bakımından hala evli gözükmeye devam ettiğinden dolayı birbirlerine karşı yasal mirasçılık statülerini korurlar. Diğer bir deyişle, boşandığınız eşiniz sizin mal varlığınız üzerinde hak iddia edebilecektir.

2-) Tekrar evlenmek istediğinizde ve evlendirme dairesi, nüfus müdürlüğü gibi kurumlara başvuru yaptığınızda evli gözüktüğünüz için tekrar evlenemezsiniz. Nüfus cüzdanınızda yer alan medeni halinizi bekar olarak değiştiremezsiniz.

 

Yurt dışında ikamet ediyorum, tanıma ve tenfiz davası açtığımda Türkiye’ ye gelip gitmek ve duruşmaları takip etmek zorunda mıyım? Hiç mahkemeye gitmeden dava neticelenmez mi?

Avukatınız aracılığı ile yürüttüğünüz tanıma-tenfiz davalarında mahkemeye gelme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle günlük yaşamınızdan dönemsel olarak kopmak zorunda kalmayacaksınız.

Türk vatandaşlığından çıkıp yabancı bir ülkenin(örn. Almanya) vatandaşlığına geçeceğim. Yurt dışında verilmiş boşanma ilamının tanınması davası açmalı mıyım?

Vatandaşlıktan çıktığınızda ve başka bir ülkenin vatandaşı olduğunuzda tekrar evlenmek istediğinizde bazı ülkeler-mesela örnekte belirttiğimiz Almanya- önceki vatandaşlığınız bakımından evlenme ehliyetine sahip olup olmadığınızı Türk makamları aracılığı ile sorgulamaktadır. Bu durumda hala evli gözüktüğünüz için evlenmeniz mümkün olmamaktadır.

Tanıma-tenfiz davası en kısa ne kadar sürer?

Bu dava bakımından süreci esaslı olarak uzatan en önemli etken yurt dışında ikamet eden diğer eşe tebligat gönderme zorunluluğudur. Zira, diğer eşin gıyabında herhangi bir işlem yapılması mümkün değildir. Bu tebligatın bir davada teknik olarak minimum 2 kez gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilecek olan tebligatın içeriği o ülkenin diline tercüme ettirilmeli 184 formu doldurulmalı ve gönderilmelidir. Tebligatın gidişi tek başına yeterli değildir. İlgilisine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin tebligat parçası dönüşü beklenmektedir. Sadece tebligat hususu nedeniyle dava minimum 4-5 ay uzamaktadır.

En kısa bir biçimde davanızın bitmesini istiyorsanız ve eski eşiniz ile irtibat kurma şansınız var ise onu da Türkiye’ de bir avukata vekâlet vermesi ve dava sürecinin büyük ölçüde kısalacağı hususunda bilgilendirebilirsiniz.

Tanıma-tenfiz davası açmak için hangi evraklar gerekiyor, neler yapılmalı?

Yabancı mahkemenin vermiş olduğu boşanma kararının aslı(Fotokopi olmamalı ve ıslak imza ve mühürlü olmalıdır.

Yabancı mahkemenin boşanma kararının kesinleşmiş olduğunu gösterir şerh yahut belgenin alınması gerekir.(Örn;işbu karar … tarihinde kesinleşmiştir.)

Yabancı mahkeme kararına Lahey sözleşmesi gereğince apostille tasdikinin eklenmesi gereklidir.(Bazı ülkelerle yapılan mütekabiliyet anlaşmaları gereği apostille aranmayabilir.)

Yabancı mahkeme kararının yeminli tercümana Türkçe’ ye çevirtilmesi gerekmektedir. Yeminli tercümana çevirtilen Türkçe karar konsolosluğa yahut notere onaylatılmalıdır.

Avukata vekâlet verilecek ise konsolosluktan resimli boşanma vekâletnamesi verilmelidir. Vekâletnamede ‘’yurtdışında verilmiş boşanma kararına ilişkin tanıma ve tenfiz davası açmaya yetki’’ mutlaka bulunmalıdır.

 Av. Tuğsan YILMAZ

Yurt dışında verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi davası hakkında daha fazlası için; İLETİŞİM e tıklayınız.