SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Ekim 2015

//Ekim

Deneme Süresinde İşten Ayrılma Veya Çıkarılma

Deneme süresi; iş akdine koyulan bir hükümle, işçinin çalışma şartlarını görüp işe uygunluğunu saptaması işvereninse işçinin üstlendiği işi yapabilme yeteneğini ölçtüğü süre olarak tanımlanmıştır. Taraflar arası ilişkiler bu dönemde başlar. Karşılıklı güven gerektiren bir akit olduğu için sözleşmeler için oldukça önemli bir zaman zarfıdır.

İşçinin Deneme Süresi Nasıl Belirlenir?

Bir iş akdi kendiliğinden deneme süresi içermez. İşçi […]

Yazan |Ekim 30th, 2015|İş Hukuku|51 Yorumlar

Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Hakkı

Taşeron İşçi Ve İşveren Nedir?

Alt işveren olarak tanımlanan taşeron, bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmetlerin üretimine ilişkin bir işte veya bir işin eklentisinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişi olarak tanımlanmaktadır. Taşeron işçi ise taşeron firmanın sigortalı çalıştırdığı kişilerdir. İşçiye karşı asıl işveren ve taşeron aynı derecede sorumludur. Örneğin […]

Yazan |Ekim 28th, 2015|İş Hukuku|10 Yorumlar

Taksirle Öldürme Suçu

Türk Ceza Kanunu 85. Maddesi, taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişiyi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırmaktadır. Kişinin gerçekleştirdiği fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da birden fazla kişinin ölümüyle birlikte bir ya da daha fazla kişinin yaralanmasına neden olmuşsa, kişi bu sefer iki yıldan on beş yıla kadar hapis cezasıyla […]

Yazan |Ekim 27th, 2015|Ceza Hukuku|1 Yorum

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu

Çocuğun cinsel istismarıyla ilgili ilk bilimsel çalışmalar Freud tarafından yapılmıştır. Freud’un bulgularına göre, suçun temelinde ‘güç dengesizlikleri’ vardır ve bu durumda gücü elinde bulunduran yetişkin arzularını çaresiz bir çocukla tatmin eder. Freud kız çocuklarının erkeklere göre daha fazla istismara uğradığını, birçoğunda da failin aile bireylerinden olduğunu saptamıştır.

Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişilerin genellikle olgunlaşmamış, pasif […]

Yazan |Ekim 26th, 2015|Ceza Hukuku|1 Yorum

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Güveni kötüye kullanma TCK’ da malvarlığına karşı suçlar bölümünde 155. Maddede düzenlenen bir suç tipidir. Buna göre “başkasına ait olup da muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkâr eden kişi, şikâyet üzerine, […]

Yazan |Ekim 23rd, 2015|Ceza Hukuku|32 Yorumlar

Taksirle Yaralama Suçu

Taksirle yaralama Türk Ceza Kanunu’nun 89. Maddesinde şöyle tanımlanmaktadır; Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Maddenin 2. Ve 3. Fıkralarında ise daha ağır cezalandırmayı gerektiren nitelikli haller belirlenmiştir. Suç kanunda düzenlenerek, kişilerin beden bütünlüğünü, […]

Yazan |Ekim 20th, 2015|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Kasten Adam Öldürme Suçu Ve Cezası

Kasten öldürme suçu bir kimsenin yaşamının bir başkası tarafından bilerek haksız bir biçimde ortadan kaldırılması halinde gerçekleşir. Kişinin yaşamı ortadan kaldırıldığından korunan hukuki değer, kişilerin en temel ve birinci dereceden hakkı olan yaşam hakkıdır. Diğer tüm hakların korunabilmesi kişinin yaşamının devam etmesine bağlıdır. Dolayısıyla devlet, yaşam hakkını yalnızca bireyler değil, toplum açısından da korumak istemiştir. […]

Yazan |Ekim 19th, 2015|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Kasten Yaralama Suçu, Unsurları ve Cezası

Kasten yaralama suçu Türk Ceza Kanunu’nda vücut dokunulmazlığa karşı suçlar bölümünde ve 86. Maddede düzenlenmektedir. Buna göre; kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması […]

Yazan |Ekim 15th, 2015|Ceza Hukuku|27 Yorumlar

Hekimlerin Sır (Kişisel Verileri) Saklama Yükümlülüğü

Hekimlerin Sır Saklama Yükümlülüğü

Hekimlerin ve hekimlerle birlikte görev yapan sağlık personellerinin günlük hayatta karşılaştıkları vakıalar ve hastalarla ilgili edindikleri bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmama yükümlülüğü bulunmaktadır.  Bu yükümlülüğün temelinde hekim hasta arasındaki güven ilişkisinin tesis edilmesi ve dolaylı olarak hastaların sağlığına bir an önce kavuşturulması amacı yer almaktadır. Bu yükümlülük binlerce yıl öncesinde Hipokrat yemininde de […]

Yazan |Ekim 13th, 2015|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

Şantaj Suçunun Cezası

Şantaj suçu TCK’ nın özel hükümler başlıklı ikinci kitabının yedinci bölümünde yer alan hürriyete karşı işlenen suçlardan biridir. Kanun metninde ‘hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar […]

Yazan |Ekim 8th, 2015|Ceza Hukuku|35 Yorumlar