SORUNUZ MU VAR?

Aşırı kıskançlık sebebiyle boşanma

/Tag:Aşırı kıskançlık sebebiyle boşanma

Kıskançlık Sebebiyle Boşanma Davası

İnsanoğlunun var olmasıyla birlikte özellikle kadınlar ve erkekler arasında kurulan ilişkilerde kendini gösteren kıskançlık, ilişkinin yitirilme korkusu ya da tehdit altında olduğu sanısına kapılarak yaşanan karmaşık bir ruhsal yaşantı olarak tanımlanmaktadır.

Kıskançlık, sonradan öğrenilen bir duygu olmakla birlikte dozunun ayarlanamamasıyla birlikte beraberinde getirdiği aşırı aidiyet duygusunun yapıcı olmaktan ziyade yıkıcı etkiler doğuracağı ise aşikâr bir netice […]

Yazan |Nisan 10th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok