SORUNUZ MU VAR?

Boşanma davası hangi durumda reddolunur?

/Tag:Boşanma davası hangi durumda reddolunur?

Boşanma davası hangi hallerde reddedilir?

Hakimin geniş takdir yetkisine sahip olduğu boşanma davalarında, davayı kabul veya reddetme, delillerin sunulmasının ardından tanıkların ve tarafların dinlenmesiyle gerçekleşmektedir. Hakim, bir boşanma davasının kabulüne veya reddine karar verirken öncelikle evlilik birliği içerisinde evliliğin özüne ve ruhuna aykırı olarak boşanma davalarında temel ilkelerden sayılan kusurun varlığını, kusurlu tarafın dava açmaya hakkı yoktur kaidesinden yola çıkarak […]

Yazan |Mart 20th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|51 Yorumlar