SORUNUZ MU VAR?

Boşanma Davasında Davacının Ölümü

/Tag:Boşanma Davasında Davacının Ölümü

BOŞANMA DAVASINDA DAVACININ ÖLÜMÜ VE HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLEN DELİL

Boşanma davasında karar kesinleşmeksizin davacının ölmesi, akılda ilk olarak davanın düşeceği, konusuz kalacağı intibasını uyandırsa da müteveffanın boşanma istemi ile dava açmış olduğu eşi dışındaki diğer yasal mirasçılarının hukuki menfaatinin olduğu durumlarda ve talepleri üzerine kusurlu tarafın tespiti için davaya devam edilebileceği her türlü izahtan varestedir.

Aşağıda yer alan YHGK kararında davacının ölümü neticesinde müteveffanın boşanma […]

Yazan |Ağustos 6th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok