SORUNUZ MU VAR?

Boşanma Harici Ayrılma

/Tag:Boşanma Harici Ayrılma

BOŞANMA HARİCİ AYRILMA – MUTLAK VE NİSBİ BUTLAN

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen, gerektiğinde toplumsal yaşamı ilke ve yasalara göre devam ettirmeye yönelik amaçla güncel problemlere çözüm üreten, toplumun ihtiyaçlarını düzenleyen kurallarla birlikte adaleti en muntazam şekilde gerçekleştirme ve uygulama amacı güden hukuk, bütün bu gayelerin uygulanmasını yaptırımlarla sonuca bağlamaktadır. Gündelik hayatta en basitinden yapılan bir işlem bile esasen hukuk kavramı […]

Yazan |Ocak 13th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|1 Yorum