SORUNUZ MU VAR?

Boşanma sürecinde gelişen olaylar

/Tag:Boşanma sürecinde gelişen olaylar

Boşanma Davası Açıldıktan Sonraki Olaylar Aynı Davada İleri Sürülebilir Mi?

Hukukumuzun medeni yargılama usulüne göre, davaların bir an önce çözümlenmesi gayesiyle, iddia ve savunma içeren olayların belli bir zaman dilimi sınırları çerçevesinde mahkemeye sunulması gerekmektedir. Kural olarak boşanma davalarında davanın açıldığı tarihten sonra vuku bulan olaylar, mahkemece dikkate alınmamakla birlikte bu olayların davanın konusu içine alınması da mümkün olmamaktadır. Yani, boşanma veya ayrılık davasının açıldığı […]

Yazan |Nisan 14th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|2 Yorumlar