SORUNUZ MU VAR?

Dini Nikah

/Tag:Dini Nikah

Aile Hukuku Bakımından Resmi Nikah ve Dini Nikah

Resmi nikah, Türk Medeni Kanununda düzenlendiği şekliyle gizli evlenmelere engel olmak, altsoyların soybağlarının kesin olarak belirlenmesini temin etmek üzere evlenme memuru önünde usulüne uygun olarak yapılan bir törendir. Bu usule uyulmaksızın yapılan evlilikler devlet tarafından tanınmaz ve hiçbir hukukî geçerlilik taşımamaktadır.

Dinî nikah ise bireylerin mensubu oldukları dinin gereklerini yerine getirmek amaçlı yaptıkları özel bir muameledir. […]

Yazan |Eylül 24th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|1 Yorum