SORUNUZ MU VAR?

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Ceza Davası

/Tag:Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Ceza Davası

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu Ceza Davası

Korunan hukuki değer; Kişilerin mahremiyetinin korunmasıdır. Gerekçede gizli yaşam alanının korunması şeklinde açıklanmıştır.

Fail;  özel faillik nitelikleri aranan özgü suçlardan olmayıp herkes tarafından işlenen genel suçlardandır.

Mağdur; herkes bu suçun mağduru olabilir.

Fiil Unsuru;  özel hayatın gizliliğini ihlal eden fiiller bu suçun fiil unsurunu oluşturur. Serbest hareketli bir suçtur. Özel hayat kişinin herkesle paylaşmak istemediği kendine özgü yaşam […]

Yazan |Ağustos 10th, 2015|Ceza Hukuku|33 Yorumlar

Bilişim Sistemleriyle Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl Suçu

İnsanların sosyal birer varlık olmaları sonucunda bireylerin yaşamları çoğu noktada kesişmekte ve bir başka deyişle sosyalleşmenin artışına paralel olarak bireylerin özgür yaşam alanları sınırlanmaktadır. Ancak bu sınırlama ‘özel hayat’ olgusundan öteye geçemez. Kişilerin şahıslarına münhasır, mahremiyet alanı içerisinde yer alan yaşantıları özel hayatın kapsamına dâhil edilmektedir.

Birçok ülkenin yasalarında kişilerin bu en özel alanının güvenliğinin sağlanmasına […]