SORUNUZ MU VAR?

Bilişim Suçlarında Savcılık Şikayeti

/Tag:Bilişim Suçlarında Savcılık Şikayeti

Bilişim Suçlarında Savcılık Şikayeti Ve Dilekçe Örneği

Bilindiği üzere bilişim suçları yeni bir suç kategorisi olmak üzere 5237 sayılı yeni Türk Ceza Yasasında 243-246. maddeler aralığında düzenlenmiştir.  Bu hükümlerde doğrudan doğruya bilişim alanında işlenen suçlar yer almaktadır. Bunun haricinde bir de esasen kanunda tanımlanan suçların bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenmesi hali olarak düzenlenen nitelikli hallerde ise bilişim suçlarının dolaylı olarak işlendiğini söylememiz mümkündür. […]