SORUNUZ MU VAR?

Ceza Mahkemelerinin Hukuk Mahkemelerini Bağlayıcılığı

/Tag:Ceza Mahkemelerinin Hukuk Mahkemelerini Bağlayıcılığı

Ceza Yargılamasının Medeni Hukukla İlişkisi

Ceza Hukuku, geçerli olduğu ülkede suç sayılan fiillerin neler olduğunu, hangi suçlar karşılığında hangi cezaların öngörüldüğünü belirten bir kamu hukuku dalıdır. Kamu Hukuku dalları arasında sayılması, Ceza Hukukunun taraflarından birinin kamu otoritesi(devlet) olduğunu gösterir. Medenî Hukuk ise bir özel hukuk dalı olmasına binaen tarafları gerçek veya tüzel kişilerdir.

Türk Borçlar Kanunu(TBK) 74. Maddede; hukuk mahkemeleri ile […]

Yazan |Kasım 14th, 2014|Ceza Hukuku|Yorum Yok