SORUNUZ MU VAR?

elkoyma kararı

/Tag:elkoyma kararı

Ceza Hukukunda Arama ve Elkoyma

Arama

T.C. Anayasası 20. Maddesinin 2. Fıkrası 3.10.2001-4709/5 sayılı kanunla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış […]

Yazan |Şubat 2nd, 2016|Ceza Hukuku|5 Yorumlar