SORUNUZ MU VAR?

Etkin Pişmanlık

/Tag:Etkin Pişmanlık

Ceza Kanununda Etkin Pişmanlık

5237 sayılı yeni TCK’nın benimsemiş olduğu suç teorisi içerisinde cezayı azaltan şahsi sebepler adı altında birtakım düzenlemeler yer almaktadır. Suç; hareket, netice ve illiyet bağı üçlüsünün bir araya gelerek oluşturduğu fiil ile somutlaşmaktadır. Hareket, suçu oluşturan ana faaliyettir ve bu hareket bir neticeyle sonuçlandığında suçun unsurları kendiliğinden oluşmaktadır. Ancak hareket ve hareketin sebep olduğu netice […]

Yazan |Eylül 18th, 2015|Ceza Hukuku|1 Yorum