SORUNUZ MU VAR?

Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Cezası

/Tag:Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Cezası

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Güveni kötüye kullanma TCK’ da malvarlığına karşı suçlar bölümünde 155. Maddede düzenlenen bir suç tipidir. Buna göre “başkasına ait olup da muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkâr eden kişi, şikâyet üzerine, […]

Yazan |Ekim 23rd, 2015|Ceza Hukuku|34 Yorumlar