SORUNUZ MU VAR?

Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Avukatı

/Tag:Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Avukatı

Özel Boşanma Nedeni Genel Boşanma Sebebinden Önce Mi Değerlendirilir?

Günümüzde modernize edilmiş toplumlar mevzubahis olduğunda, kuşkusuz tradisyonel topluluklarda sahip olduğu saygınlık ve muhafaza ettiği ehemmiyetini kısmen yitiren evlilik müessesesi, ailenin kurucu unsuru olarak kabul edilmekle birlikte sosyal bir olgu olması itibariyle genel olarak tümüyle insanoğlunu etkileyerek, insanların sosyal hayata katılmasını sağlamakta, eşlere birtakım haklar tanımanın yanı sıra eşleri kanun kapsamında tanzim edilen yükümlülüklerle de […]

Yazan |Mayıs 7th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

HAYATA KAST NEDENİYLE BOŞANMA

Özel boşanma nedenlerinden biride 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 162. maddesinde belirtilen hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanmadır. Madde metni “*Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.
*Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden […]

Yazan |Nisan 25th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok