SORUNUZ MU VAR?

Hayata Kast Nedeniyle Koruma Kararı

/Tag:Hayata Kast Nedeniyle Koruma Kararı

HAYATA KAST NEDENİYLE BOŞANMA

Özel boşanma nedenlerinden biride 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 162. maddesinde belirtilen hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanmadır. Madde metni “*Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.
*Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden […]

Yazan |Nisan 25th, 2013|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok