SORUNUZ MU VAR?

İş Hukuku Davaları

/Tag:İş Hukuku Davaları

Meslek Hastalığı Tazminatı

Meslek Hastalığı Nedir?

Mesleki bir faaliyetin yürütülmesi veya bazı işlerde sürekli olarak çalışılması, kişi bu meslekle doğrudan bağlantılı bazı hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle sosyal güvenlik sistemleri hastalık durumunu mesleki risk olarak kabul etmektedir. ‘Meslek hastalığı’ kavramı ne İş Kanunu’ nda ne de Borçlar Kanununda tanımlanmamıştır. Doktrinde kabul gören tanıma göre meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı işin […]

Yazan |Mart 9th, 2016|İş Hukuku|32 Yorumlar

İşçi Hakları Nelerdir?

İşçi, genel tanımı ile ‘bir iş sözleşmesine dayanarak ücret karşılığı çalışan kişi’dir. Buna göre ister bir yerde masa başı çalışan olsun isterse beden gücü ile çalışan bir kimse kanunen işçi’dir ve kanunun belirlediği hak ve sorumluluklara sahiptir. Bu yazımızda işçi hakları konusunu ele alacak ve işçi hakları nedir, işçi hakları neleri kapsamaktadır, işçi hakları konusunda […]

Yazan |Şubat 9th, 2016|İş Hukuku|51 Yorumlar

İhbar Tazminatı Konusunda Bilinmesi Gerekenler

İhbar Tazminatı Şartları

İş Kanunu’na göre iş akdini feshetmek isteyen taraf bunu belli bir süre öncesinden karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür. Başka bir ifade ile işçi işten ayrılacağını, işveren de işçiyi işten çıkartacağını belirli bir süre öncesinden karşı tarafa bildirmek zorundadır. Bunun aksi durumda ihbar tazminatı söz konusu olmaktadır. İş akdini feshedecek olan taraf bunu karşı tarafa önceden bildirmez […]

Yazan |Şubat 8th, 2016|İş Hukuku|1 Yorum

Deneme Süresinde İşten Ayrılma Veya Çıkarılma

Deneme süresi; iş akdine koyulan bir hükümle, işçinin çalışma şartlarını görüp işe uygunluğunu saptaması işvereninse işçinin üstlendiği işi yapabilme yeteneğini ölçtüğü süre olarak tanımlanmıştır. Taraflar arası ilişkiler bu dönemde başlar. Karşılıklı güven gerektiren bir akit olduğu için sözleşmeler için oldukça önemli bir zaman zarfıdır.

İşçinin Deneme Süresi Nasıl Belirlenir?

Bir iş akdi kendiliğinden deneme süresi içermez. İşçi […]

Yazan |Ekim 30th, 2015|İş Hukuku|54 Yorumlar