SORUNUZ MU VAR?

İşçi Alacağı

/Tag:İşçi Alacağı

İşçi Alacağı Davası Ve İşçi Hakları Nelerdir?

İş kanunu işçi lehine düzenlenmiş olup işçiye geniş ölçüde haklar tanınmıştır. Bu haklar;

İşçilere Eşit Davranma İlkesi

İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlere dayalı ayrım yapılamaz. İş ilişkisinde bu kurala aykırı davranılması halinde işçi 4 aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminat ve yoksun bırakıldığı hakları da talep edebilir. […]

Yazan |Temmuz 28th, 2015|İş Hukuku|39 Yorumlar