SORUNUZ MU VAR?

İşçi İstifa Ederse

/Tag:İşçi İstifa Ederse

İSTİFANIN KIDEM TAZMİNATINA ETKİSİ

Bir iş akdine bağlı olarak çalışan işçinin bu iş akdinin kanuna yazılı haller nedeniyle sona ermesi halinde çalıştığı süre boyunca yıpranması nedeniyle işverenden alacağa tazminata kıdem tazminatı denilmiştir. Kıdem tazminatı bir nevi yıpranma tazminatıdır. 4857 Sayılı İş Kanunumuz kıdem tazminatına ilişkin hususlarda eski İş Kanunu olan 1475 Sayılı Kanunu’ nun uygulamaya devam etmesini hükmetmiştir.

Kıdem tazminatının […]

Yazan |Kasım 23rd, 2012|İş Hukuku|2 Yorumlar