SORUNUZ MU VAR?

işçiyi işten çıkarma nedenleri

/Tag:işçiyi işten çıkarma nedenleri

İşçi Tazminatsız Olarak İşten Çıkartılabilir Mi?

İşverenin işçiyi işten çıkartabilmesi ve tazminat ödememesi için gerekli haklı nedenlerin doğumu iş akdini resen sona erdirmez. İşverenin işçiyi işten çıkartması(haklı nedenle iş akdinin feshi), akdi tek taraflı irade beyanıyla sona erdirir. Lehine bu hak doğan tarafın(işçi veya işveren) bu hakkını kullanması gerekir. Bu hakkını kullanmak isteyen taraf fesih bildirimini yazılı yapmak ve fesih nedenini […]

Yazan |Ekim 1st, 2015|İş Hukuku|48 Yorumlar

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN DERHAL FESHİ VE SEBEPLERİ

4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 25. maddesi iş sözleşmesinin işveren tarafından derhal feshini düzenlemektedir. Kanunun 25/I maddesi iş sözleşmesinin feshinde sağlık sebeplerini, 25/II ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerini, 25/III zorlayıcı sebepleri belirtmektedir.

İş sözleşmesinin haklı nedenle işveren tarafından tek taraflı ve derhal olarak feshedilmesinde ispat külfeti ‘işveren’dedir.

İşçinin kendi kastından veya yaşam tarzına dikkat […]

Yazan |Temmuz 3rd, 2012|İş Hukuku|Yorum Yok