SORUNUZ MU VAR?

Kentsel Dönüşüm Avukatı

/Tag:Kentsel Dönüşüm Avukatı

Yabancıların Gayrimenkul Edinimi Nasıl Olur?

2644 sayılı Tapu Kanunu’ nun 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişen 35. madde ile yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde gayrimenkul edinmesinde karşılıklılık şartı kaldırılmıştır. Buna göre, kanunda belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek […]

Yazan |Nisan 1st, 2016|Genel|Yorum Yok

Kentsel Dönüşüm Rehberi

Deprem, sel gibi afetlere karşı toplum için risk oluşturan binaların yenilenmesi için yapılan kanuni uygulamalara kentsel dönüşüm adı verilmiştir. Kentsel dönüşüm, birçok kanunda kendisine yer bulmasına karşın asıl dayanak noktası 6306 Sayılı Afet Riski Altında Kalan Yapılan Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’dur. Bu kanun kentsel dönüşümün bütün prosedürel uygulamalarını belirlemiş ve hangi usul izleneceğini açıkça hükme bağlamıştır. […]

Yazan |Kasım 22nd, 2014|Tüketici Hakları|Yorum Yok

Kentsel Dönüşüm Nedir, Şartları Nelerdir?

Deprem, sel gibi doğal afetlere karşı risk altında bulunan gayrimenkullerin toplum sağlığı açısından yarattığı tehlike hepimizin malumudur. İşte bu tehlikeyi öngören idare yani devlet organları kentsel dönüşüm adı verilen ve risk altındaki binaların iyileştirilmesi veya yenilenmesine karar vermiştir. Kentsel dönüşüm birçok kanun ve yönetmelik maddesine konu olmuştur. Kentsel dönüşümün hukuki boyutundan bahsederken anlatmamız gereken ilk […]

Yazan |Kasım 20th, 2014|Tüketici Hakları|Yorum Yok