SORUNUZ MU VAR?

kıdem tazminatı ibraname

/Tag:kıdem tazminatı ibraname

İŞ HUKUKUNDA İBRANAME (İBRA SÖZLEŞMESİ)

6098 Sayılı Borçlar Kanunu’ nun 420. maddesi işçi-işveren arasında akdedilen ibra sözleşmesini(ibraname) ve ceza koşulunu düzenlemektedir. Bu maddeye göre hizmet sözleşmelerinde sadece işçi aleyhine konulan cezai hükümler geçersizdir.

Borçlar Kanunu’ nun 420. maddesine göre ibranamenin geçerli olabilmesi için gerekli şartlar;

İşverenin ödemekle yükümlü olduğu işçi alacaklarına ilişkin düzenlenecek olan ibranamenin yazılı olması,
İş sözleşmesinin sona ermesi tarihinden başlayarak […]

Yazan |Temmuz 6th, 2012|İş Hukuku|6 Yorumlar