SORUNUZ MU VAR?

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu

/Tag:Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu

Adam Kaçırma ve Alıkoyma Suçları

Eski TCK’ da ‘Adabı umumiye ve Nizamı Aile Aleyhinde Cürümler’ başlıklı bölümünde kız ve kadın ve erkek kaçırmak fiilleri düzenlenmiştir. Kanun koyucu mağdurun yaşı ile reşitliğini dikkate alarak farklı suçlara yer vermiştir. Örneğin 429. Madde reşit olan veya reşit kılınan bir kadını kaçırma veya bir yerde alıkoyma;  430. Madde ise küçüğü kaçırma ve alıkoyma hallerini […]

Yazan |Kasım 27th, 2015|Ceza Hukuku|4 Yorumlar