SORUNUZ MU VAR?

Mala zarar verme suçu şikayete bağlı mı?

/Tag:Mala zarar verme suçu şikayete bağlı mı?

Mala Zarar Verme Suçu, Unsurları Ve Cezası

Mala Zarar Verme Suçu

Mala zarar verme suçu TCK’ nın malvarlığına karşı işlenen suçlar bölümünde 151. Maddesinde düzenlenmiştir. Kanuni tanıma göre başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. […]

Yazan |Kasım 23rd, 2015|Ceza Hukuku|19 Yorumlar