SORUNUZ MU VAR?

Önalım Davası Avukatı

/Tag:Önalım Davası Avukatı

Önalım(Şufa) Hakkı Davası ve Çeşitleri

Önalım hakkı, hakka konu malın üçüncü kişiye satılması üzerine hak sahibine malı öncelikle satın alma yetkisi veren yenilik doğurucu bir haktır. Kanundan veya sözleşmeden doğabilir. Yasal önalım hakkı, paylı mülkiyete konu olan taşınmazlarda paydaşlara tanınan bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır. Sözleşmeden kaynaklı önalım hakkının kaynağı ise tarafların yaptıkları önalım sözleşmesidir. Her ihtimalde önalım hakkının kullanılması […]

Yazan |Ocak 28th, 2016|Genel|9 Yorumlar