SORUNUZ MU VAR?

Ötenazide Doktorun Sorumluluğu

/Tag:Ötenazide Doktorun Sorumluluğu

Türk Hukukunda Tıbbi Ötenazi Ve Doktorun Rolü

Ötenazi, ölümün kaçınılmaz olduğu, iyileşme ihtimali bulunmayan ve dayanılmaz acılar çeken bir hastanın tıbbî yollarla öldürülmesi veya tıbbî desteğe son verilmesi uygulamasıdır. Toplumda yaygın bir şekilde kullanılan ‘’fişinin çekilmesi’’ tabiri ötenazi ile paralel kavramlardır.

Ötenazi kavramı duygusal/insani açıdan ve yasal zeminde tartışıldığında birbirinden çok farklı iki ayrı sonuca varılmaktadır. İnsanî olarak değerlendirildiğinde iyileşme ihtimali olmayan bir […]

Yazan |Kasım 12th, 2015|Sağlık Hukuku|Yorum Yok