SORUNUZ MU VAR?

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Ceza Davası

/Tag:Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Ceza Davası

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu Ceza Davası

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu
Özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu Türk Ceza Kanunu’nun 134. maddesinde açıklanmıştır. Özel hayat kişilerin aile hayatı ve kendi hayatlarının gizli alanıdır. Bu alanların ihlal edilmesi halinde özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu oluşur. Aile hayatı ve hayatın gizli alanı kişinin herkesle paylaşmak istemediği kendine özgü yaşam alanıdır. Ne suretle olursa olsun başkasının […]

Yazan |Ağustos 10th, 2015|Ceza Hukuku|44 Yorumlar

Bilişim Sistemleriyle Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl Suçu

İnsanların sosyal birer varlık olmaları sonucunda bireylerin yaşamları çoğu noktada kesişmekte ve bir başka deyişle sosyalleşmenin artışına paralel olarak bireylerin özgür yaşam alanları sınırlanmaktadır. Ancak bu sınırlama ‘özel hayat’ olgusundan öteye geçemez. Kişilerin şahıslarına münhasır, mahremiyet alanı içerisinde yer alan yaşantıları özel hayatın kapsamına dâhil edilmektedir.

Özel hayatın gizliliğinin ihlali ve özel hayatın gizliliğine ilişkin görüntü […]