SORUNUZ MU VAR?

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Ceza Davası

/Tag:Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Ceza Davası

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu Ceza Davası

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunda korunan hukuki değer; Kişilerin mahremiyetinin korunmasıdır. Gerekçede gizli yaşam alanının korunması şeklinde açıklanmıştır.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunda fail;  özel faillik nitelikleri aranan özgü suçlardan olmayıp herkes tarafından işlenen genel suçlardandır.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunda mağdur; herkes bu suçun mağduru olabilir.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunda fiil Unsuru; […]

Yazan |Ağustos 10th, 2015|Ceza Hukuku|44 Yorumlar

Bilişim Sistemleriyle Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl Suçu

İnsanların sosyal birer varlık olmaları sonucunda bireylerin yaşamları çoğu noktada kesişmekte ve bir başka deyişle sosyalleşmenin artışına paralel olarak bireylerin özgür yaşam alanları sınırlanmaktadır. Ancak bu sınırlama ‘özel hayat’ olgusundan öteye geçemez. Kişilerin şahıslarına münhasır, mahremiyet alanı içerisinde yer alan yaşantıları özel hayatın kapsamına dâhil edilmektedir.

Özel hayatın gizliliğinin ihlali ve özel hayatın gizliliğine ilişkin görüntü […]