SORUNUZ MU VAR?

Şikayet Zamanaşımı Süresi

/Tag:Şikayet Zamanaşımı Süresi

Ceza Hukukunda Şikayet

Cezai Süreçte Şikayet Nedir?

Şikayet, kovuşturması şikayete bağlı olarak düzenlenen suçlarda, ilgili makamlara suçun kovuşturulmasına yönelik yapılan irade beyanıdır. Türk Ceza Kanunu’nda suçlar kural olarak şikayete tabi olarak düzenlenmeyip yetkili birimlerce re ‘sen kovuşturulur. Resen kovuşturulan bir suç da yeterli delillerin bulunması halinde doğrudan dava açılabilecektir. Kural kendiliğinden kovuşturma olmakla birlikte Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan bazı […]

Yazan |Ağustos 28th, 2015|Ceza Hukuku|36 Yorumlar