SORUNUZ MU VAR?

Sözleşme hazırlama avukatı

/Tag:Sözleşme hazırlama avukatı

Simsarlık ( Tellallık ) Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Simsarlık Sözleşmesi
Simsar, ücret karşılığında , bir sözleşmeye aracılık eden veya o sözleşmeyi yapma olanağı sağlayan kimsedir. Simsarlık sözleşmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ nun 520-525. Maddeleri arsında düzenlenmiştir. TBK madde 520 simsarlık sözleşmesinin tanımını yapmış ve “Simsarlık sözleşmesi, simsarın taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkanının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması […]

Yazan |Haziran 22nd, 2017|Sözleşme Hukuku|Yorum Yok

Türk Hukukunda Sözleşme Kavramı

Türk Borçlar Kanunu sözleşme konusunu (1-40) maddeler arasında düzenlemiştir. Sözleşmeyi kısaca iki ya da daha fazla kişi arasında belli bir konuda karşılıklı iradelerin uyuşması şeklinde açıklayabiliriz. Ancak her irade uyuşması sözleşme kurulduğu anlamını taşımamaktadır bilakis kanunda belirtilen kurucu unsur şeklinde tabir edilen koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu tanıma örnek verecek olursak, iki kişinin belirledikleri bir mekânda […]

Yazan |Ekim 22nd, 2014|Sözleşme Hukuku|5 Yorumlar