SORUNUZ MU VAR?

sözleşmede cezai şart

/Tag:sözleşmede cezai şart

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE CEZAİ ŞARTIN GEÇERLİLİĞİ

Cezai şart kavramı genel olarak, taraflar arasında akdedilecek olan sözleşmede karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle oluşan veya oluşabilecek zararı tazmin etmek veya karşı tarafı yükümlülüklerini yerine getirmeye sevk etmek, zorlamak amacıyla kullanılan bir argümandır. Hukuk sistemimizde sözleşmeler bakımından irade serbestisi ilkesi kabul gördüğünden dolayı akdedilecek sözleşmelerde cezai şart kavramı kabul görmektedir. Cezai şart sözleşmelerde […]

Yazan |Temmuz 23rd, 2012|İş Hukuku|10 Yorumlar