SORUNUZ MU VAR?

yalan tanıklık şikayet süresi

/Tag:yalan tanıklık şikayet süresi

Yalan Tanıklık Suçu

Tanık, doktrinde, yargılama konusu olay hakkında duyu organlarından en az biri aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak öğrendiklerini yetkili makama sunan ve muhakemenin tarafı olmayan kişi olarak tanımlanmaktadır. Kanunen tanığa bir takım haklar ve yükümlülükler tanınmıştır. Bu yükümlülükler,  kendisini çağıran makamın önüne gelmek, yemin etmek ve beyanda bulunmaktır. Bu yükümlülükler ve tanıklığın düzenlenme amacı karşısında yalan […]

Yazan |Şubat 19th, 2016|Ceza Hukuku|10 Yorumlar