SORUNUZ MU VAR?

YCGK rakı kararı

/Tag:YCGK rakı kararı

HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLEN DELİL (YCGK KARARI)

YARGITAY CEZA GENEL KURULU

2009/7-160 E. , 2009/264 K.

Gecikmede Sakınca Bulunma Hali

Hukuka Aykırı Arama

Hukuka Aykırı Kanıtların Değerlendirilmesi Yasağı

ÖZET

Soruşturma ve kovuşturma işlemleri, gerçekleştirildiği tarihte yürürlükte bulunan usul kurallarına uygun olmalıdır.

Arama işleminin yapıldığı tarihteki yasal düzenlemelere göre, arama ancak hâkim kararıyla mümkündür. Cumhuriyet savcıları ile onun yardımcısı sıfatıyla emirlerini yerine getirmekle görevli kolluğun arama emri yetkisi istisnai […]

Yazan |Haziran 29th, 2012|Ceza Hukuku|Yorum Yok