SORUNUZ MU VAR?

İş Hukuku

/İş Hukuku

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN KAYNAKLARI VE TANIMI

I.                    Genel Olarak

Ücret veya aylıkla hayatlarını idame ettiren insanlar, işverenle yaptıkları anlaşma neticesinde işverene işgüçlerini satarlar. Bu satışta işgücünün belirli bir fiyatı vardır. Bu fiyat her ne kadar ‘ücret’, ‘aylık’, ‘maaş’ gibi isimler alsa da öz itibarı ile hepsi aynıdır.

Ücretlerin, biyolojik, tarihsel ve toplumsal olarak belirlenmiş rayiç değerleri vardır. Bu rayiçte yaşamı devam ettirebilmek için […]

Yazan |Mayıs 24th, 2012|İş Hukuku|Yorum Yok