Title: Cezanın Ertelenmesi ve HAGB Arasındaki Farklar
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Apr 19
Rating: 5.0

HAGB, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve denetim süreci sonunda açıklanmamasını ifade eder. Cezanın ertelenmesi ise mahkemece mahkumiyet hükmü verilmesi ile infazının denetim süreci ile yapılması ve sürenin tamamlanması ile bitmiş kabul edilmesi anlamına gelir. Cezanın ertelenmesi ile hapis cezasının infazının ertelenmesi uygulamada kavram olarak karıştırılmaktadır.

HAGB kararı ile sanığın denetim sürecini sorunsuz bir şekilde geçirmesi halinde açıklanması geri bırakılan hüküm açıklanmaz. Sanığın adli sicil kaydına HAGB kararının herhangi bir yansıması olmaz. Zira HAGB kararları adli sicil haricinde ayrı bir sicile kaydedilir. Ancak cezanın ertelenmesi kararı verilen hallerde hükümlü öngörülen denetim süresi sonunda ertelenmiş cezasını infaz kurumu dışında infaz etmiş olur ve bu ertelenmesine verilen hüküm adli sicil kaydına yansır.

HAGB kararı verilecek haller 2 yıl veya daha az süreli hapis cezası veya adli para cezalarıdır ancak cezanın ertelenmesi yalnızca 2 yıl veya daha az süreli hapis cezası için söz konusu olacaktır.

HAGB kararı verilebilmesi için daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı sanık hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı verilmemiş olmalıdır ancak kanun, cezanın ertelemesi kurumunda kasıtlı bir suçtan dolayı sanığın daha önceden 3 aydan fazla hapis cezasına çarptırılmaması gerektiğini öngörülmektedir.

Konu ile ilgili Sıkça Okunan Diğer Yazılarımız
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması(HAGB)
Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi
Ceza Davasında Sanık Ne Yapmalıdır?
Ceza Kanununda Etkin Pişmanlık

HAGB kararı sanığın talebi ve onayı olmadan verilemez ancak ertelemeye karar verilebilmesi için hükümlünün onayının alınması gerekmez.

HAGB kararı verilen kimse hakkında şayet suç tarihleri HAGB kararının kesinleşmesinden sonra ise tekrar HAGB kararı verilmesi mümkün değildir. Erteleme kararının verilebileceği hallerde ise daha önceden hakkında ertelemeye hükmedilip hükmedilmediği önem arz etmez.

Cezanın Ertelenmesi mi HAGB mi Lehedir?

Görüleceği üzere sicil durumu ve hükmün açıklanması yönünden HAGB cezanın ertelenmesi kurumuna kıyasla daha sanık lehinedir. Bu nedenle cezanın ertelenmesi kararlarında şartlar elverişli ise HABG verilebilecek iken cezanın ertelenmesi kararı verilmesi nedeniyle itiraz edilmeli ve karara karşı hukuki yol mutlaka izlenmelidir.

Av. Tuğsan YILMAZ
0212 343 24 95