Title: Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu (TCK 234)
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Jan 18
Rating: 5.0

Yazımızın içeriği Türk Ceza Kanunu’ nda aile düzenine karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiş ve velayet ilişkisi içerisinde aile hukuku bakımından kanuni olarak düzenlenen velayet kavramı düzenine uyulmamasının yaptırımlarını içermekte olup aile düzeni harici olarak çocuk yahut erişkinin kaçırılması vb. hususları içermemektedir. Bahsi geçen kapsamda Adam Kaçırma Ve Alıkoyma Suçları başlıklı yazımıza erişebilirsiniz.

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu TCK’ nın aile düzenine karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. TCK 234. madde ile veli veya vasinin aile hukukundan doğan velayet veya vesayet hakkı korunmaktadır.

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçunun Cezası

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu ile velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da üçüncü derece dahil kan hısmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması hâlinde, failin üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca cebir yahut tehdit kullanılması ya da çocuğun on iki yaşını doldurmamış olması durumlarında ise verilecek cezanın bir kat arttırılacağı ikinci fıkrada belirtilerek suçun nitelikli hali de düzenlenmiştir.

TCK 234. maddenin son fıkrasında ise kanunî temsilcisinin bilgisi veya rızası dışında evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutan kişinin üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. TCK 234. maddenin ilk fıkrasının aksine bu fıkrada tanımlanan suç şikayete tabi tutulmuştur. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu ile korunan hukuksal yararın velayet ve vesayet hakkı olması sebebiyle çocuğun rızasının olması bu suç için hukuka uygunluk nedeni olarak düzenlenmemiştir.

Çocuk Kaçırma ve Alıkoyma Suçu Şikayete Bağlı Mıdır?

TCK 234. madde bakımından 3. fıkrada yer alan düzenleme gereğince çocuğun rızası da olsa velisi, vasisi yahut yetkili makamların haberi olmaksızın yanında tutulması, barındırılması yahut saklanması şikayete tabi olarak düzenlenmiştir. Zira kanunda açıkça “şikayet üzerine” ibaresi yer almaktadır. Şikayet süresi 6 aydır.

Çocuk Kaçırma ve Alıkoyma Suçunun Mağduru ve Faili

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu fail bakımından özgü suç niteliğindedir. Suçun failinin kimler olabileceği kanunda açıkça gösterilmiştir. Suçun eylem unsurunun, kanun maddesinde sayılan fail olmaya elverişli kişiler haricinde gerçekleştirilmesi durumunda bahsi geçen suç oluşmayacaktır. TCK 234. maddenin ilk fıkrasında düzenlenen suçun faili ‘velayet yetkisi elinden alınmış olan anne veya baba’ ya da ‘üçüncü derece dahil kan hısımı’ olabilmektedir.

TCK 234. Madde aile düzenine karşı suçlar başlığı altında düzenlendiği için bu suçun mağduru velayet yetkisine sahip anne veya baba ya da çocuğun bakım ve gözetimini üstlenmiş kişi ve onaltı yaşını doldurmamış çocuktur.

TCK 234. maddenin 3. Fıkrasında tanımlanan suçun faili çocuğun ailesi dışında herkes olabilmektedir. Burada doktrinde farklı görüşler bulunsa da kanaatimizce aileyi çekirdek aile olarak dar yorumlamakta fayda vardır.

Av. Tuğsan YILMAZ

Yazı içeriği ile ilgili görüş ve önerilerinizi aşağıdan yer alan yorum kısmından paylaşabilirsiniz.