SORUNUZ MU VAR?

Boşanmada çocuğun velayeti kime verilir?

/Tag:Boşanmada çocuğun velayeti kime verilir?

Velayet Hakkı

Velayet hakkı kişiye sıkı sıkıya bağlı olan haklardandır. Aynı zamanda ileri sürülebilirlik açısından mutlak bir hak olan velayet hakkı TMK (335/1) hükmü uyarınca ergin olmayan küçüklerin eğitiminden, bakımından ve dış dünyaya karşı korunmasından sorumlu olma durumudur. Velayet hakkı sahibi olan ana-babaya veli adı verilir. Evlilik sona ermedikçe küçüğün velayet hakkı ana-babadadır. Şayet evliliğin sona ermesi […]

Yazan |Ekim 9th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Boşanmada Çocuğun Velayetinin Kime, Neden ve Nasıl Verilir?

Geçmişten günümüze hukuksal bir nosyon olarak kabul edilen boşanma, genel olarak evlilik müessesesinin mahkeme nezdinde sona erdirilmesini ifade eden bir kavram olmakla birlikte boşanma ve boşanmanın neticesinde vuku bulan problemlerin minimum seviyeye indirgenmesi bakımından önem arz eden boşanma yargılaması esnasında değerlendirilen tarafların nafaka, velayet ve tazminat gibi hususlarda menfaat doğrultusundaki talepleri, mevcut somut olayın ihtiyaçları, […]

Yazan |Mayıs 23rd, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|293 Yorumlar