SORUNUZ MU VAR?

Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması

/Tag:Evlilik dışı doğan çocuğun tanınması

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Tanınması ve Tanımanın İptali Davası

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 295.maddesinde koşul ve şekilleri belirtildiği üzere tanıma, evlilik dışında doğan bir çocuğun baba ile arasında soybağı ilişkisini kurmaya yönelik, babanın, nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ya da resmi senette veya vasiyetnamesinde yapacağı beyanla ortaya çıkan tek taraflı bir hukuki işlem olmasının yanısıra kural olarak şarta bağlanamayan inşai bir haktır.

Tanıma, […]

Yazan |Nisan 27th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok