SORUNUZ MU VAR?

Hukuken toplu e-posta gödermenin yaptırımı

/Tag:Hukuken toplu e-posta gödermenin yaptırımı

KİTLELERE REKLAM AMAÇLI TOPLU E-POSTA GÖNDERİMİ(E-MAİL MARKETİNG MAİLİNG) VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ

A.Giriş

İnternet teknolojisinin gelişmesi ile birlikte birey ve kitle algısı değişmiş, her ne kadar doğrulanabilirliği ve güvenirliği tartışma konusu olsa da büyük bir enformasyon havuzu meydana gelmiş, kontrolü alışılagelmiş medyanın tekelinden çıkan bir sosyal medya algısı ortaya çıkmış ve yeni meslekler ile iş sahaları ve yatırım alanları vukuu bulmuş, tanıtım, satış, e-ticaret ve reklam kavramlarında revize […]

Yazan |Ağustos 16th, 2013|Fikri, Sinai Haklar ve Bilişim Hukuku|1 Yorum