Title: BOŞANMA DAVALARINDA MANEVİ TAZMİNAT
Reviewed by Av.Tuğsan YILMAZ on Jul 15
Rating: 5.0

Evlilik kurumunun boşanma ile sona ermesi nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan, kusurlu taraftan manevi tazminat olarak bir miktar para ödemesini isteyebilir. Bu hüküm 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 174/2 maddesinde belirtilmiştir. Manevi tazminat talebinde bulunabilmek için kanunda yazılı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartların ilki tazminat talebinde bulunan eşin kusursuz veya daha az kusurlu olmasıdır. Boşanma davasının manevi yönden kişiye zarar vermesi gerekmektedir. Ayrıca bu kusur ile zarar arasında nedensellik bağı bulunmalıdır. Bu şartların varlığı halinde daha az kusurlu veya kusursuz eş manevi tazminat talebinde bulunabilir.

 Manevi tazminat talebinde bulunmanın ilk şartı talepte bulunan eşin kusursuz veya daha az kusurlu olmasıdır. Kusurlu olan eş boşanma davasında herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Tazminat talebinde bulunan eş karşı tarafın kusurlu olduğunu ispatlamak zorundadır. Manevi tazminat talebi boşanma davası ile birlikte talep edilebileceği gibi boşanma davasından sonrada talep edilebilir. Boşanma davası ile birlikte talep edilmesi halinde belirttiğimiz gibi tazminat talebinde bulunan eş karşı tarafın daha ağır kusurlu olduğunu ispatlamak zorundadır. Boşanma davasından sonra istenen tazminatlarda, kesinleşmiş boşanma davasında kusursuz veya daha az kusurlu olan eşin tazminat talep etmeye hakkı vardır.

Manevi tazminat talebinin önemli şartlarından biride zarardır. Tazminat talebinde bulunan eşin manevi olarak zarar gördüğünü ispatlaması gerekmektedir. Burada kişi ruhsal olarak zarar gördüğünü, duyduğu acıyı, elemi ve ızdırabı ispat etmelidir. Bu doğrultuda hakim zarar gören eşin zenginleşmesine imkan vermeyecek ölçüde bir tazminata karar vermelidir.

Kişinin gördüğü manevi zarar boşanmaya sebep olan olaylarla bağlantılı olmalıdır. Nedensellik bağı bulunuyorsa kişi tazminat talebinde bulunabilir. Boşanmaya neden olan olayların kişinin ruhsal sağlığına etki edebileceği, manevi ve sosyal kişiliğine saldırıda bulunduğu ispatlanarak tazminat talep edilebilir. Örneğin eşlerden birinin diğerini aldatması sonucunda diğer eşin manevi olarak zarar gördüğü varsayılabilir. Bir eşin diğer eşe iftirada bulunması da bu düzlemde değerlendirilebilir.

Boşanma davasında şartlar oluşsa dahi ancak istem halinde manevi tazminata hükmedilebilir. Bunun dışında hakim kendi insiyatif ile böyle bir tazminata karar veremez. Manevi tazminat talebi yazılı yapılabileceği gibi tutanağa geçirilmek kaydıyla sözlü olarak da yapılabilir.

Manevi tazminat boşanma davası içerisinde talep edilebileceği gibi boşanma davası kesinleştikten sonra da talep edilebilir. Ancak bu talepler boşanmadan itibaren 1 yıl geçmekle zamanaşımına uğramaktadır.

 Av. Halil İbrahim ÇELİK

‘’Boşanma Davalarında Manevi Tazminat konusu için iletişim butonunda yer alan iletişim bilgilerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.’’ Av. Tuğsan YILMAZ